ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

OR1501

Orman Ekosistemlerini İzleme ve Araştırma Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1502

Ölüörtü 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1503

Orman Patolojisi Laboratuvar Teknikleri 6 2/1 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1504

Türkiye`de Önemli Orman Hastalıkları 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1505

Orman Patolojisinde Moleküler Yöntemler 6 3/1 4 Seçmeli Güz-Bahar

OR1506

Kırsal Kalkınma ve Orman Köyleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1507

Ağaçlandırmaların Projelendirilmesi 6 2/2 4 Seçmeli Güz-Bahar

OR1508

İleri Tohum Teknolojisi 6 2/2 4 Seçmeli Güz-Bahar

OR1509

Ormancılıkta Bitki Üretme ve Yetiştirme Teknikleri 6 2/2 4 Seçmeli Güz-Bahar

OR1510

Bitkilerde Stres Fizyolojisi 6 2/2 4 Seçmeli Güz-Bahar

OR1511

Ağaç Islahında Tür ve Orijin Denemeleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1512

Küresel İklim Değişikliği Karbon Döngüsü Etkileşimi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1513

Çölleşmenin Modellenmesi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1514

Topraküstü ve Toprakaltı Etkileşimler 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1515

Ormancılık Üretim Çalışmalarından Kaynaklanan Çevresel Zararlar 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1516

Ormancılıkta Üretim Planlamasında Bilgisayar Destekli İş Zekası 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1517

Ormancılıkta Yapay Sinir Ağları ile Artım ve Büyümenin Tahmin Edilmesi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1518

Ormancılıkta Budama Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1520

Sürgün Ormanları ve Koruya Dönüştürme 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1521

Kurak Bölge Ormanları 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1522

Orman Topraklarının Örneklenmesi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

OR1523

Orman Yol Ağlarının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1524

Toprak Biliminde Araştırma Teknikleri 6 3/1 4 Seçmeli Güz-Bahar

OR1525

Toprak Degradasyonu 6 3/1 4 Seçmeli Güz-Bahar

OR1526

Artım ve Büyüme Modellemesinde R Yazılım Uygulamaları 6 3/0 3 Seçmeli Güz

OR1527

Ormancılıkta İnsansız Hava Aracı Teknolojileri 6 3/1 4 Seçmeli Güz-Bahar

OR1528

Hızlı Gelişen Türler ve Endüstriyel Orman Ağaçlandırmaları 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1529

Toprak Bitki Su İlişkileri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1531

Türkiye`de Kırsal Yapılarda Değişim ve Orman Köylerinin Durumu 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1532

Ormancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1533

Ormancılık Üretim Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1534

Toprak Faunası 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

OR1536

Orman Kaynakları Ekonomisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM500

Seminer 6 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

ORM501

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

ORM502

Ormancılıkta Proje Değerlendirme 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM503

Ormancılıkta Sosyal Analiz 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM504

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM505

Böcek Ekolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM506

Böceklerde Davranış 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM507

Kavak Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

ORM508

Orman Ekosistemlerinde Biyolojik Çeşitlilik 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM509

Türkiye`nin Önemli Orman Zararlıları 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

ORM510

Zararlılarla Savaş 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM511

Doğal Gençleştirme Yöntemleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

ORM512

Karışık Meşcerelerin Silvikültürü 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM513

Orman Vejetasyon Bilgisine Giriş 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM514

Ormanda Doğa Koruma ve Silvikültür 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM515

Türkiye`nin Ormanları  6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM516

Yüksek Dağ Silvikültürü 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM517

Briyofitlerin Biyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM518

Briyofitlerin Ekolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM519

Briyofitlerin Terminolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM520

Briyolojiye Giriş 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM521

Türkiye'nin Doğal ve Bazı Egzotik Odunsu Taksonları 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM522

Türkiye`nin Önemli Bitki Alanları 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM523

Arazi Kullanım Planlama ve Yönetimi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM524

Bütünsel Havza Yönetimi 6 3/2 5 Seçmeli Fakülte Güz

ORM525

Kuraklık ve Su Yönetimi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM526

Orman ve Mera Hidrolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM527

İleri Toprak ve Su Koruma 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM528

Havza Islahı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM529

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Ormancılık Uygulamaları 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

ORM530

Orman İşçiliği ve Ergonomi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM531

Orman Yolları Planlama, Yapım ve Bakım Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM532

Orman Yolları Sanat Yapıları 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM533

Ormancılık İş Makineleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM534

Ormancılıkta Üretim, Taşıma ve Depolama Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM535

Çevre Biyofiziği 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM536

İleri Toprak Fiziği 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM537

Jeoistatistik I 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM538

İleri Gübreleme Tekniği ve Gübreler 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM539

Çayır Mera Islahı 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM540

Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçlarının Saptanması 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM541

Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Amenajmanı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM542

Ormancılık Politikasının Formüle Edilmesi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM543

Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM544

Ormancılıkta Parametrik Olmayan İstatistiksel Analiz Uygulamaları 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM545

Çayır Mera Yönetiminin Teknik Esasları 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM546

İleri Bitki Fizyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM547

Otlatma Sistemleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM548

Ormancılıkta Optimizasyon Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM549

Orman Kaynaklarının Konumsal ve Zamansal Değişimi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM550

Toprak Fizikokimyası I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM551

Konumsal Orman Planlaması 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM552

Ormancılıkta İleri Uzaktan Algılama 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM553

Yetişme Ortamı Envanterinin Orman Amenajman Planındaki Önemi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM554

Kompost Yapım Tekniği 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM555

Toprak Enzimleri ve Madde Döngüleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM556

Orman Amenajmanında Karar Destek Sistemleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM557

Orman İçi ve Bitişiğindeki Meralarda  Vejetasyon Ölçme Yöntemleri  6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM558

Pedoloji I 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM559

Toprak Kirliliği 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM560

Toprak Biyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM561

Ormancılıkta Artım ve Büyüme Modelleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM562

İstatistik Yöntemler ve Ormancılıktaki Uygulamaları 6 3/1 4 Seçmeli Güz-Bahar

ORM563

Tohumsuz Vasküler Bitkilerin Biyolojisi 6 2/2 4 Seçmeli Güz

ORM564

Devlet Ormanlarında Verilen İzinler 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM565

Doğal Kaynaklar Hukuku 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM566

Orman Kadastro Hukuku 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM567

Orman Botaniğinde Arazi Uygulamaları 6 2/2 4 Seçmeli Güz

ORM568

Mikroskop Kullanımı ve Kesit Alma Teknikleri 6 2/2 4 Seçmeli Güz

ORM569

Ua Teknolojileriyle Meşcere Parametreleri ve Arazi Kullanım Türlerinin Belirlenmesi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM570

Palinolojiye Giriş 6 2/2 4 Seçmeli Güz

ORM571

Ormancılıkta Biyokütle Tahmin Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM572

Ormanların Verim Gücünün Tahmin Edilmesinde Bonitet Endeks Modelleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM573

Türkiye`nin Yabani Bitkilerinin Folklorik Kullanımı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM574

Toprak Süreçlerinin Modellenmesi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM575

Dünya Ekonomisinde Ormancılık 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM576

Sucul Briyofitler 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

ORM577

Tarımsal Alanlardaki Briyofitler 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM578

Orman-Toplum İlişkileri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM579

Orman Korumada Uluslararası Yaklaşımlar 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM580

Ormancılıkta Çap Dağılım Modelleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM581

Ağaçlar Arasındaki Rekabetin Modellenmesinde Yarışma Endeksleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM582

Meşcere Artım ve Büyüme Tahminlerinde Hasılat Tabloları 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM583

Ormancılıkta Hacim Tahmininde Ağaç Hacim Denklemleri ve Tabloları 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM584

Havzalarda Sulak Alan Yönetimi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM585

Su Kalitesi Kontrol ve Koruma Yöntemleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM586

Orman-Sucul Ekosistem İlişkileri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM587

Ormancılıkta Radar Verilerinin Kullanımı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM588

Matlab İle Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme Teknikleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM589

Su Kaynakları Amenajmanı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM590

Orman Ekosistemlerinde Böcek ve İnsan İlişkileri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM591

Ormancılıkta Biyoteknik Mücadele Yöntemleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM592

Cbs'de Veri Madenciliği 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM593

Orman Ağaçlarının Ekolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM594

Orman Ekosistemlerinde Ekolojik Araştırmanın Temelleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM595

Toprak Ekolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM596

Ekosistem Süreçlerinde Funguslar 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM597

İstilacı Orman Patojenleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM598

Orman Hastalıklarının Epidemiyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

ORM800

Tez Çalışması 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

ORM999

Lisansüstü Danışmanlık 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster